Regulament

    Parcul de Aventură RÂNCA

Bine ați venit !

1. Parcul de Aventura Rânca este un parc privat si ne rezervam dreptul de a ne selecta clientela;

2. Accesul în Parcul de Aventura Rânca este permis doar în cadrul orelor de program afişate  iar accesul pe trasee pe baza  actului de identitate

3. Conducerea își rezervă dreptul de a exclude din Parc (fără rambursare) orice persoană care nu respectă regulile de securitate, care are un comportament periculos creând un risc pentru sine sau pentru ceilalți, care tulbură liniștea sau activitățile celorlalți. Este interzis accesul pe traseu a persoanelor neautorizate.

4. Este interzis accesul cu mâncare, băuturi, cu îmbrăcăminte și/sau încălțăminte neadecvată. Îmbrăcămintea și încălțămintea recomandată pentru parcurgerea traseelor este cea de tip sport/de munte.

5. Este interzisă vânzarea, promovarea, împărţirea de mostre, recrutarea sau intervievarea de persoane în incinta , fără acordul scris al reprezentanţilor parcului.

6. Este interzisă vânzarea, cumpărarea, consumul sau posesia de substanţe interzise prin lege în interiorul parcului.

7. Pentru satisfacerea nevoilor fiziologice este obligatorie folosirea exclusivă a toaletelor.

8. Este interzis accesul în parc cu animale de companie.

9. Este strict interzisă introducerea/folosirea/aruncarea/abandonarea în perimetrul Parc AventuraRânca  a oricărui obiect ascuţit sau casant, ce poate provoca răni.

10. Parcul de Aventura Rânca nu este răspunzător pentru eventualele accidente sau prejudicii survenite ca urmare a căderilor de ramuri, pătarea hainelor cu răsină, etc.

11. Nu ne asumam raspunderea pentru obiectele pierdute sau furate in cadrul parcului de Aventura

12. Parcul de Aventura Rânca recomandă participanţilor să aibă încheiată o poliţa de asigurare de sănătate pentru ca fiecare persoana care doreste sa participe la activitatile din Parc , o face pe propria raspundere prin semnarea Declaratiei de Asumare a Riscului;

13.   Plata intrării în Parc vă oferă următoarele:

- dreptul la utilizarea echipamentului (ham, lonje de asigurare cu carabiniere, lonjă cu scripete, cască, pentru traseele de aventură și/ sau tiroliană; )

- training înainte de intrarea în activități, pentru utilizarea corectă a echipamentului, în deplină siguranță;

- asistență pe parcursul traseelor în caz de nevoie.

14. Accesul la activitățile din Parc (trasee de aventură, tiroliană), este permis numai cu echipamentul corespunzător pus la dispoziție de către monitori după semnarea Declarației, și fixat adecvat de către personalul Parcului. Echipamentul primit nu este transmisibil;

15. Este interzis comportamentul agresiv fizic sau verbal la adresa celorlalţi participanţi sau a personalului din administraţia parcului;

16. Este interzisă atingerea firelor sau a panourile electrice;

17. Sunt interzise: filmarea, fotografierea, realizarea de reportaje şi interviuri în scop comercial în incinta parcului , fără acordul în scris al administratorului, obţinut în prealabil.

18. Parcul este accesibil tuturor persoanelor care pot participa individual sau in grupuri organizate incepand cu varsta de 5 ani ale caror aptitudini fizice si mentale permit parcurgerea autonomă a traseelor. Persoanele de peste 120 kg nu sunt autorizate să parcurga trasee.

19. Este interzis sa circulati sau sa stationati sub jocuri, tiroliene sau platforme;

20 . Este interzisă vânzarea, cumpărarea, consumul sau posesia de droguri sau alte substanţe interzise prin lege în interiorul Parcului;

21. Fumatul este strict interzis pe întregul teritoriu al Parcului de Aventura Rânca;

22. Vă rugăm să evitați să strigați sau să faceți zgomote puternice în Parc datorita faptului ca exista o legatura permanenta intre supraveghetorii parcului si sportivii de pe trasee.

REGULI DE SIGURANTA PE TRASEELE IN COPACI

1.Intrarea pe traseele de aventură se poate efectua doar cu acordul monitorilor sau reprezentantilor Parcului.

2. Este interzisa intrarea pe traseu a persoanelor cu alimente sau guma de mestecat in gura.

3. Evitați poziționarea cablului de asigurare sub axila dumneavoastră!

4. Nu răsuciți lonja hamului în jurul mâinii!

5. Supravegheați în permanență lonja hamului să nu se răsucească, respectiv să nu se înnoade!

6. Supravegheați în permanență carabinierele de asigurare: să nu se răsucească lonjele, iar clapeta autoblocantă să fie în permanență închisă!

7. Atunci când nu aveți nevoie de scripete pentru parcurgerea unui segment din traseu, fixarea acestuia de ham este obligatorie! Sunt strict interzise aruncarea de pe platformă și săritul peste cablul de asigurare!

8. Utilizarea celor două carabiniere este obligatorie pe tot parcursul traseelor. Este complet interzis și deosebit de periculos să parcurgeți Traseul fără asigurare!

9. Direcția în care trebuie urmat traseul este indicată de la plecare. Orice intenție de a schimba traseul sau direcția trebuie semnalată monitorilor sau reprezentantilor Parcului. Pe un segment de traseu (porțiunea situată între două platforme) este permis accesul unei singure persoane, în timp ce pe platformă este permisă staționarea simultană a maxim 2 persoane. Distanța de siguranță trebuie menținută tot timpul.

10.Pentru siguranța dumneavoastră verificați tot timpul echipamentul și starea mijloacelor de asigurare.   Orice problemă apărută pe parcursul traseelor (frică, disconfort, epuizare fizică) trebuie anunțată echipei Parcului, și în caz de nevoie aceștia vă pot coborâ în siguranță la sol.

11. Este interzisă participarea la activitătile din Parc  (trasee în copaci, tiroliană) fără încăltăminte adecvată si imbracaminte corespunzatoare(fara fuste sau rochii). Daca purtati pantaloni scurti sau tricouri cu maneca scurta riscati sa va juliti sau raniti pe zonele cu piele descoperita.In general hainele trebuie să fie potrivite pe corp, nu largi și nici să incomodeze, părul trebuie strâns la spate, și orice bijuterii/ accesorii (inele, brățări, coliere, cercei lungi, ceasuri de mână) trebuie scoase sau modificată poziția acestora. Puteți să păstrați la dvs. obiecte ca telefonul mobil sau alte lucruri personale, dar numai după ce vă asigurați că nu pot să cadă din buzunar sau pot sa provoace raniri.

12. După echipare este INTERZISA parasirea parcului;

13. Purtarea căstii de protectie este obligatorie pe toate traseele;

14. Atât echiparea, cât si dezechiparea se fac numai de către o persoană autorizată din cadrul Parcului de Aventură Rânca iar reprezentantii Parcului sau monitorii vor oferi toate informațiile necesare pentru a putea parcurge traseul în siguranță.

15. În cazul în care nu veti respecta regulile prezentate la instructaj de către personalul Parcului, veţi fi opriţi din orice activitate şi veti preda imediat echipamentul, fara returnarea sumelor platite;

REGULI PENTRU UTILIZAREA TIROLIENELOR:

1. Inainte de plecarea pe traseul de tiroliana aveti obligatia sa verificati ca traseul este liber(risc de coliziune)

2. Intodeauna la sosire trebuie sa fiti cu picioarele inainte;

3. Nu puneti niciodata mainile pe cablu sau coarda pentru a frana. Mainile raman intodeauna pe scripete sau lonje;

4. Nu este recomandat sa purtati bijuterii voluminoase, esarfe, fulare sau alte obiecte de valoare. Parul lung este obligatoriu sa fie prins;

5. Purtarea castii de protectie este obligatorie pe toate traseele;

6. Înainte de coborârea pe traseele tiroliene, verificați dacă carabinele  de asigurare sunt închise și poziționate pe șaua scripetelui. Pe tiroliene se poate începe coborârea, dacă v-ați asigurat că traseul este liber.

7. La coborârea pe traseul tirolian se poate ține lonja hamului sau șaua scripetelui descendent! Este strict interzisă prinderea  cablului cu mana  în fața sau spatele scripetelui!

8. Este strict interzisă coborârea cu avânt din săritură!

9. La coborârea pe tiroliene, poziția corectă a corpului este înclinarea pe spate cu picioarele înainte , pentru a evita frecarea de cablul de oțel!

10. Atunci când nu aveți nevoie de scripete pentru parcurgerea unui segment din traseu, fixarea acestuia de ham este obligatorie! Sunt strict interzise aruncarea de pe platformă și săritul peste cablul de asigurare!

IMPORTANT –PARCUL DE AVENTURA RANCA ISI REZERVA URMATOARELE DREPTURI:

1. Să excludă din parc participanţii care încalcă regulile de securitate şi disciplină impuse, precum şi participanţii care prezintă un comportament inadecvat care ar afecta desfăşurarea normală a activităţilor;

2. Să NU permită intrarea în parc a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice şi a substanţelor cu efect hallucinogen sau a oricăror alte substanțe care scad capacitatea de concentrare, faptul că nu suferă de afecțiuni care le pot interzice acest tip de activitate, pentru siguranța lor și a celorlalți, conform Declaratiei de Asumare a Riscului;

3. Să întrerupă activităţile în cazul unor condiţii meteorologice nefavorabile (vânt, furtună, ploaie);

4. De a  limita accesul liber în Parcul de Aventura Rânca în timpul desfăşurării anumitor evenimente speciale.

5.De a evacua de pe trasee  persoanele care stationeaza indelungat pe platforma sau pe un joc. Inseamna ca va aflati pe un traseu care va depaseste posibilitatile fizice si psihice actuale si incurcati toti ceilalti participanti. In acest caz returnarea taxelor nu poate fi solicitata.

6. Sa evacueze din parc orice persoana care nu respecta Regulamentul Parcului de Aventură Rânca.

Toate aceste reguli  si recomandari sunt pentru a preîntâmpina evenimentele nedorite pentru că la noi siguranța participanților este întotdeauna pe primul loc.

Administrator Parc,

Ghiţu Ionuţ Marius

REGULATION

PARK OF THE ADVENTURE RÂNCA

Welcome!

 1. The Park of the Adventure RÂNCA is a private park and we reserve the right to select their clients.
 2. Access to the park of the Adventure RÂNCA is only allowed in the framework of the business hours of the displayed and access on the trails on the basis of the identification document.
 3. The management reserve the right to exclude from the park (without refund) any person who does not comply with the safety rules, who has a dangerous conduct by creating a risk for himself or for others, who disturb the tranquillity or activities of the others. It is forbidden access to the route of the unauthorized persons.
 4. It is forbidden access with food and beverages, with inadequate clothing and/or  inadequate footwear. Clothes and footwear recommended for browsing through the trails is the sport type/ of the mountain.
 5. It is prohibited to the sale, promotion, the division of samples, the recruitment or interviewing people in the enclosure, without the written consent of the representatives of the park.
 6. It is forbidden to sale, purchase, the consumption or possession of substances prohibited by law within the park.
 7. To meet the needs of physiological is mandatory exclusive use of lavatories.
 8. It is forbidden access in the park with pets.
 9. It is strictly forbidden to the introduction, use, disposal, dumping within the perimeter of the park of any sharp object or brittle, which may cause injuries.
 10. The Park of the Adventure RÂNCA is not liable for any accidents or damage arising as a result of the falling of branches.
 11. We do not assume the responsibility for valuables lost or stolen inside the park.
 12.  The Park of the Adventure RÂNCA recommends that the participants have completed a policy of the health insurance system to ensure that each person who wishes to participate in the activities of the park, make it on its own responsibility by signing the Declaration to assume the risk.
 13. The payment of the entry in the park offers you the following:

- the right of use of the equipment (rowf, lonje the insurance undertaking with the carabiniere, lonja with the pulley, headset for the routes of adventure and/or tiroliana).

- training before the entry into activities for the correct use of the equipment in complete safety.

- assistance in the course of the trends in the event of need.

 1. Access to the activities from the park (waveforms for adventure, tiroliana) is only allowed with the appropriate equipment provided by the monito after the signing of the Declaration and the fixed adequate by the staff of the park. The equipment received is not transferable.
 2. It is forbidden aggressive behavior physically or orally at the address of the other participants or to the staff of the administration of the park.
 3. It is forbidden to touch the wires or signposts.
 4. Are prohibited: shooting, photos, implementation of reports and interviews on commercial purpose inside of the park without the written consent of the administrator, obtained in advance.
 5. The park is accessible to all the persons who may participate individually or in groups from the age of 5 years whose physical and mental skills allow browsing the autonomous trends. People over 120 kg are not authorised to follow the waveforms.
 6. It is forbidden to travel or stand under games, tiroliene or platforms.
 7. It is forbidden to sale, purchase, the consumption or possession of drugs or other substances prohibited by law within the park.
 8. Smoking is strictly forbidden on the entire territory of the Adventure Park Rânca.
 9. Please avoid to shout or to make loud sounds in the park due to the fact that there is a permanent liaison between the supervisors and the athletes on waveforms.

SAFETY RULES ON THE ROUTES IN THE TREES.

 1. The entry on the routes of the adventure may be carried out only with the agreement of the monitors or the representatives of the park.
 2. It is prohibited to entry on the waveform of persons with food or chewing gum in his mouth.
 3. Avoid positioning the cable of insurance under the your axilla!
 4. Do not twist the lonja on around the hand!
 5. Constantly monitors on lonja does not twist or to bend!
 6. Constantly monitors hook latches of insurance : does not twist lonjele and auto-throttle to be closed at all times!
 7. When you do not need the pulley to browse a segment of the route its mounting from the body harness is mandatory! Are strictly prohibited disposal on platform and jumping over the assurance!
 8. The use of the two carabiniere is mandatory throughout the trends.It is completely prohibited and very dangerous to browse the waveform without assurance!
 9. The direction in which you must follow the path is indicated by the departure.Any intention to change the waveform or direction must be notified of the monitors or the representatives of the park. On an itinerary segment (portion located between the two platforms)is permitted access to a single person, while on the platform is permitted for anyone to stand the simultaneous presence of a maximum of two persons. The safety distance must be maintained at all times.
 10. For your safety check all the time with the equipment and the condition of the means of insurance. Any problem arising in the course of the waveforms(fear, discomfort, exhaustion) must be informed of the team of the park and in the case of need they can be safe on the ground.
 11. It is prohibited to participation in the activities from the park (waveforms in the trees, tiroliana)without adequate footwear and clothing correctly (without skirts or dresses). Whether you're wearing shorts or t-shirts with short sleeve you scratched, or wounds on the parts with skin found. In general the clothing must be suitable on the body, nor the wide and neither to obstruct, hair to be tightly back and any jewel or accessory (rings, bracelets, clips, long earrings, watches) must be removed or altered their position . You can stay at your objects as mobile phone or other personal things but only after ensuring that may fall out of your pocket or may result in personal injury.
 12. After the equipment IS PROHIBITED leaving the park.
 13. The wearing of the helmet is mandatory on all tracks.
 14. Both the equipment and taking the equipment shall be made only by an authorized service person in the park and the representatives of the park or monitoris will provide all the information necessary in order to be able to scroll through the waveform in safety.
 15. In the event that you fail to comply with the rules set out in the training by staff of the park you will be stopped in any activity and you will return the equipment immediately without the return of the sums paid.

RULES FOR HANDLING OF THE TIROLIENE

 1. Before the departure on the trace tiroliana you have an obligation to check that the waveform is freely (risk of collision).
 2. Always at the arrival you must be with your feet before.
 3. Never put your hands on the cable or rope to brake. Hands always stay on the pulley or lonje.
 4. It is not advisable to wear jewelry, scarves or other objects of value. Long hair is essential to be caught.
 5. The wearing of the helmet is mandatory on all tracks.
 6. Before lowering on the routes tiroliene check if the rifles of insurance are closed and positioned on the saddle of the scripet. On tiroliene can start the descent if you have ensured that the waveform is free.
 7. When lowering on the route of the tirolian may be taken on the lonja or saddle of the scripet descendant! It is strictly prohibited to sling the cord with hand in the front or back of the scripet!
 8. It is strictly forbidden to lowering with momentum of the jump!
 9. When lowering the tiroliene on the correct position of the body is the tilt on the back with legs forward to avoid rubbing against the steel cable!
 10. When you do not need the pulley to browse a segment of the route its mounting from the body harness is mandatory! Are strictly prohibited disposal on platform and jumping over the cable assurance!

IMPORTANT- PARK OF THE ADVENTURE RÂNCA RESERVES THE FOLLOWING RIGHTS:

 1. To exclude from the park the participants that violates the safety rules and discipline imposed as well as the participants who have a inappropriate behavior which would affect the normal course of activities.
 2. Not to permit the entry in the park of the individuals under the influence of the alcoholic drinks and of any substances having a hallucinogen or any other substances which fall concentration.
 3. To interrupt the activities in the case of adverse weather conditions (wind, storm, rain).
 4. To limit the free access in the park during the performance of certain special events.
 5. To evacuate the persons who is stationary long on platform or a game. That means you are on a path that will exceed the possibilities of physical and mental fitness for current and mess on the other participants. In this case the refund taxs may not be requested.
 6. Is removed from the park any person who does not comply with the Regulation of the Park of the Adventure Rânca.

All these rules and recommendations are to prevent unwanted events because for us the safety of the participants is always on the first place.

                                                                Park Administrator,

                                                                Marius Ionuț Ghițu